Muut palvelut

-rakennusfysikaalinen suunnittelu esim.salaojat ja perustusten kuivaus

-vuosi- ja takuutarkastus, kunnossapitotarkastus

-rakennuttaminen  RAP

-rakennusurakkasopimusten laadinta, sovittelu riitatapauksissa, välimiestoiminnot

-talotohtoripalvelu

-talotarkastus

-valvonta (myös remontit)

-kolmannen tarkastus ristiriitatilanteissa

-rakennusfysikaaliset tutkimukset