Kuntoarvio yleisesti ja pitkän tähtäyksen suunnitelma (PTS)

Kuntoarviolla käsitetään yleisesti kiinteistön, rakennuksen ja rakennuksessa olevien teknisten järjestelmien, tai rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon arvioimista kokemusperäisesti ja aistinvaraisesti rakennetta ja materiaalia mahdollisimman vähän rikkovin menetelmin.

Kuntoarvio voidaan tehdä myös uuteen taloon tai huoneistoon, sekä keskeneräiseen ja vaurioituneeseen taloon. Kuntoarvio olisi hyvä tehdä 4–5 vuoden välein, ja jalostaa tiedot huoltokirjaksi. Tämä kuuluu kiinteistön suunnitelmallisen korjaamisen edellytyksiin, jonka perustana on tuottaa talon omistajalle puolueetonta tietoa talonsa kunnosta yleensä ja osaltaan mahdollistaa, ja edistää mm. remontti- ja rakennuslainojen, sekä avustusten mahdollista saantia rahoituslaitoksilta. Kuntoarvio tulisi päivittää 4–5 vuoden välein. Kuntoarvion ja kuntotutkimuksen tiedoilla voidaan laatia talon huoltokirja. Näin päästään suunnitelmallisiin korjauksiin vaikkapa 10 vuoden ajaksi etukäteen.

Neuvomme ja kannustamme avustusten sekä lainojen hakemisessa, esimerkiksi terveyshaitta selvitys ja kohteen korjaussuunnitelma.

 

 

Lahovaurio

Julkisivun tuuletusrako tukossa – lahovaurio